Zrušili vám let a platili ste zaň kartou? Môžete využiť službu chargeback

06/07/2022

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnohí dovolenkári sa chystajú dovolenkovať v zahraničí. Čo ale robiť v prípade, ak vám obchodník nedodá služby v dohodnutom rozsahu a ako v takomto prípade postupovať, radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Platiť platobnou kartou je výhodné z viacerých dôvodov, a to nielen preto, že platba kartou je bezpečným platobným prostriedkom, ale má aj množstvo výhod. K platobným kartám sú často poskytované rôzne doplnkové služby ako napríklad cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty, ale taktiež celý rad ďalších iných výhod, napríklad v podobe odmeňovania percenta z hodnoty nákupu alebo účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok,uvádza JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Akú ďalšiu výhodu má platba kartou v prípade reklamácie služby či tovaru ďalej ozrejmuje S. Ďatelinková, Je dovolenkové obdobie a možno ste sa stretli s tým, že ste si zakúpili letenku, ale obchodník vás informoval, že nie je schopný vám službu poskytnúť. Ak ste platili za službu platobnou kartou, v takom prípade môžete využiť chargeback. Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie realizovanej platobnou kartou. Na platby hotovosťou alebo prevodom sa táto služba nevzťahuje. Služba je výlučne určená pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka a možno ju využiť v prípadoch, kedy vám obchodník nedodá tovar alebo služby vôbec alebo vám tieto dodá v rozpore s vopred dohodnutými podmienkami. Napríklad v inej kvalite, v inom množstve, či s poškodením. Službu možno využiť tiež vtedy, ak obchodník odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy.

Aký je postup ?

V prvom rade je potrebné najskôr uplatniť reklamáciu u samotného obchodníka. V prípade, ak je reklamácia zo strany obchodníka vybavená zamietavo alebo tento na reklamáciu v lehote na to určenej nereaguje, a ste presvedčení, že ste v práve, môžete podať v banke žiadosť o sprostredkovanie vrátenia platby. Žiadosť je potrebné doplniť o listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia v nej uvádzané. Najmä je potrebné predložiť dokumentáciu z reklamačného konania, doklad o kúpe (faktúra, objednávka apod.), z ktorého vyplývajú rozhodujúce skutočnosti pre posúdenie opodstatnenosti žiadosti, taktiež doklad o zaplatení a akýkoľvek ďalší dôkaz podporujúci tvrdenia v žiadosti uvádzané, napríklad potvrdenie o zrušení služby zo strany obchodníka. V žiadosti je nevyhnutné uvádzať pravdivé informácie.“ vymenúva S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková ďalej dopĺňa, Každý prípad je v rámci chargeback posudzovaný individuálne. Konanie sa riadi výlučne pravidlami kartových spoločností, pričom banka v celom tomto procese vystupuje iba v postavení sprostredkovateľa samotnej žiadosti.