Adresa

Inštitút alternatívneho riešenia sporov
Slovenskej bankovej asociácie

Blumental Office I.
Mýtna 48
811 07 Bratislava – Staré mesto

Konzultácie

Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo. Konzultácie sú tak poskytované len vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov.

Osobné:
Iba po predchádzajúcej telefonickej konzultácii.

Telefonické:
Každý pracovný deň v čase od 09:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úradné hodiny podateľne:
Z dôvodov bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu až do odvolania prijímame návrhy na začatie alternatívneho riešenia sporov vrátane ich doplnení výlučne v elektronickej podobe. V nevyhnutných prípadoch potreby doručovania v listinnej podobe, využite poštovú schránku, ktorá sa nachádza v budove Blumental offices, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, kde Inštitút alternatívneho riešenia sporov sídli (poštová schránka je umiestnená vo vonkajšom priestore budovy, vedľa vchodu do reštaurácie Blue Bear).

Každú pracovnú stredu v čase od:
09:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00 (platí mimo obdobia pandémie)

Kontaktná osoba

JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnik