Adresa

Inštitút alternatívneho riešenia sporov
Slovenskej bankovej asociácie

Blumental Office I.
Mýtna 48
811 07 Bratislava – Staré mesto

Konzultácie

Inštitút ARS SBA slúži výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a neposkytuje právne ani iné poradenstvo. Konzultácie sú tak poskytované len vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov.

Osobné:
Iba po predchádzajúcej telefonickej konzultácii.

Telefonické:
Každý pracovný deň v čase od 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Kontaktné údaje