Slovenská banková asociácia je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a na tento účel zriadila Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“), a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov transponujúcom smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ zo dňa 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Činnosť Inštitútu ARS SBA sa tiež riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

SBA je odo dňa 12. júla 2016 členom FIN NET, ktorá je medzinárodnou sieťou subjektov riešiacich spory mimosúdne, zmierlivo. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom platformy Riešenie sporov online.

Inštitút ARS SBA je oprávnený výlučne na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, neposkytuje právne ani iné poradenstvo a nie je príslušný na riešenie sporov vyplývajúcich z reklamácií prostredníctvom kartových spoločnosti tzv. chargeback (posúdenie/preskúmanie alebo akýkoľvek iný nárok vzťahujúci sa k reklamačnému konaniu kartovej spoločnosti).

 

VIAC o nás

Chcete podať návrh?

15/12/2022

Ako nezruinovať rodinný rozpočet pre výpredaje?

V polovici decembra sa obchodníci predháňajú v ponukách tovarov a služieb, začínajú sa predvianočné výpredaje a je z čoho vyberať. Návod na to, ako nakupovať hospodárne tak, aby ste neohrozili váš…

12/12/2022

Nakupujte a plaťte bezpečne

Vianočná horúčka začína a preto by ste nemali zabúdať na zásady bezpečného nakupovania a platenia. Ako nakupovať a platiť bezpečne radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia…