Zásady bezpečného platenia v zahraničí

28/06/2022

JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie ponúka niekoľko zásad k bezpečným platbám v zahraničí.

„Nielen v zahraničí, ale všeobecne pri používaní platobnej karty ako aj elektronického bankovníctva je potrebné dôsledne dodržiavať bezpečnostné pravidlá,“ uvádza JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Na čo by sme nemali pri výbere z bankomatu zabúdať, ozrejmuje S. Ďatelinková, Pri zadávaní číselnej kombinácie PIN kódu je potrebné prekryť číselník druhou rukou. Výber peňažnej hotovosti z bankomatu realizujte na frekventovaných a nie odľahlých miestach. Vždy počkajte, kým vám bankomat vydá hotovosť, platobnú kartu a tiež potvrdenie o výbere.“

Aj pri platení platobnou kartou je potrebné dodržiavať bezpečnostné zásady. „Pri platení nespúšťajte platobnú kartu z dohľadu a nikdy ju nikomu neodovzdávajte. Myslite na to, že platobnú kartu môže využívať výlučne jej držiteľ. PIN kód nemajte uchovaný v peňaženke a ani v blízkosti platobnej karty. Platobnú kartu by ste mali nosiť v ochrannom obale, aby nedošlo k jej poškodeniu. Poškodenie platobnej karty je potrebné oznámiť banke a požiadať o znovuvydanie platobnej karty. Pred potvrdením platby vždy skontrolujte správnosť sumy na platobnom termináli a doklad o platbe si ponechajte. Ten vám môže neskôr slúžiť pre účely potreby reklamácie. Nastavte si zasielanie push notifikácií alebo e-mailov o transakciách na platobnej karte. V prípade, že zistíte podozrivé pohyby na platobnej karte, bezodkladne oznámte túto skutočnosť banke a platobnú kartu ihneď zablokujte,“ konštatuje S. Ďatelinková.

Pri využívaní elektronického bankovníctva v zahraničí S. Ďatelinková odporúča: „Ak nevyhnutne potrebujete uskutočniť bankovú operáciu cez elektronické bankovníctvo v zahraničí, v žiadnom prípade sa neprihlasujte do nezabezpečenej WiFi siete, pretože tie sú vždy rizikové a potenciálne zneužiteľné. Uprednostnite preto radšej dátový roaming alebo platené zabezpečené pripojenie na internet v hoteli.“

Ako postupovať pri poškodení, odcudzení alebo zneužití platobnej karty?

V prípade, že ste sa stali obeťou krádeže platobnej karty alebo ak došlo k jej zneužitiu, je potrebné o tom bezodkladne upovedomiť vašu banku a požiadať o blokáciu platobnej karty. Zároveň je potrebné podať trestné oznámenie na polícii,“ uzatvára S. Ďatelinková.