Zaplatili ste za vianočný darček platobnou kartou a neprišiel vám ? Nič nie je stratené, využite službu chargeback

25/11/2019

V predvianočnom období iba málokto z nás odolá nákupnému ošiaľu. Preto je dôležité byť pri nákupe vianočných darčekov nielen racionálny a uvedomelý, ale čo je oveľa podstatnejšie, zvoliť si na ich kúpu bezpečný platobný nástroj. Týmto je nepochybne platobná karta, ktorá má aj množstvo ďalších výhod. Okrem toho, že nemusíte so sebou nosiť hotovosť, čím predchádzate možným krádežiam, máte peniaze k dispozícii nepretržite. Navyše banky ponúkajú k platobným kartám rôzne bonusové programy napríklad v podobe spätného odmeňovania (za platbu), či ponuky doplnkových služieb (poistenia). Väčšina používateľov platobných kariet však nevie, že ak nastane po platbe platobnou kartou s objednaným tovarom či službou problém, existuje tu akási „garancia“ spätného zúčtovania platobnej transakcie tzv. chargeback.

Ako uvádza Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, „Chargeback je efektívnym nástrojom na posilnenie ochrany používateľov platobných kariet pred nepoctivým obchodníkom či poskytovateľom služieb. V podstate ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Pre používateľov platobných kariet tak platba kartou predstavuje nespochybniteľné výhody v porovnaní s iným platobným nástrojom ako napríklad platba prevodom, hotovosťou či na dobierku, na ktoré sa predmetný mechanizmus nevzťahuje.“

Služba chargeback je určená pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka alebo poskytovateľa služieb.

„Túto službu môže využiť používateľ platobnej karty v prípadoch, kedy mu obchodník alebo poskytovateľ služieb nedodá tovar alebo služby vôbec alebo tieto síce dodá, ale v rozpore s vopred dohodnutými podmienkami, napríklad v inej kvalite, v inom množstve, či poškodený. Službu však možno využiť aj vtedy, ak obchodník alebo poskytovateľ služby odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. Banka v celom tomto procese vystupuje iba v postavení sprostredkovateľa.“ dodáva S. Ďatelinková.

Ako teda postupovať, ak natrafíte na nepoctivého obchodníka a objednaný vianočný darček Vám nepríde? Na to, aby ste sa domohli vrátenia zaplatených peňazí je nutné dodržať niekoľko pravidiel.

S.Ďatelinková zdôrazňuje, že je nevyhnutné „V prvom rade bezodkladne kontaktovať obchodníka a uplatniť reklamáciu v písomnej alebo elektronickej forme, tak aby ste o tejto mali doklad. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj celú komunikáciu z reklamačného procesu si odložte. V prípade, že obchodník odmieta komunikovať alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktuje vydavateľa platobnej karty (banku) a požiadajte o spätnú úhradu. K tejto žiadosti doložte všetky doklady vzťahujúce sa k danému nákupu, najmä listinnú dokumentáciu z reklamačného procesu, doklad o zaplatení, doklad o objednávke alebo faktúru o nákupe tovaru či služieb. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac dôkazov o opodstatnenosti vašej reklamácie pre účely konania spätnej úhrady (chargeback) predložíte, tým väčšie máte šance na úspech.“

„Keďže chargeback je až následnou reakciou na uplatnenie práv používateľov platobných kariet, v prípade keď nastane problém, je preto nesmierne dôležité predchádzať tejto situácií, a to najmä dôsledným dodržiavaním bezpečnostných pravidiel banky pri používaní platobnej karty a tiež nákupov v online prostredí. Predtým, než sa rozhodnete nákupy realizovať, preverte si recenzie na daného obchodníka. Nákupy realizujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody a prostredníctvom počítača, tabletu, či telefónu, ktoré sú zabezpečené proti zneužitiu dôveryhodných údajov, tzn. že majú aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Platobnú kartu noste vždy pri sebe a citlivé údaje o nej nikomu neoznamujte, nikde si tieto nezapisujte, nikam ich neposielajte, pretože by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a taktiež by ste tým porušili bezpečnostné predpisy banky na používanie platobných kariet.“ dopĺňa S. Ďatelinková.