Vianočná nákupná horúčka vrcholí, nezabúdajte na zásady bezpečného platenia

18/11/2019

Opäť je tu predvianočný zhon, ku ktorému už akosi neodmysliteľne patria preplnené obchody, lákavé a „neopakovateľné“ ponuky obchodníkov, či predháňanie sa v nákupoch. Keďže početnejšia koncentrácia ľudí už sama o sebe predstavuje zvýšené riziko vreckových krádeží, práve v tomto období by sme mali zvýšiť svoju obozretnosť pri platení a o to viac dbať aj na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných zásad pri používaní platobnej karty.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v tomto smere uvádza, že „Z hľadiska bezpečnosti je v tomto období vhodné úplne sa vyhnúť platbe hotovosťou. Ak sa už však platbe hotovosťou neviete vyhnúť, noste v peňaženke iba minimálny obnos. Majte totiž na zreteli, že v tomto období sa zvyšuje riziko vreckových krádeží.“

Oveľa rozumnejšie je platiť platobnou kartou, ktorá patrí k bezpečným platobným nástrojom a má aj množstvo iných výhod (napr. v podobe odmeňovania za platby kartou či poistenia).

V tejto súvislosti S. Ďatelinková dodáva, že „Nemenej dôležitým je aj fakt, že ak pri nákupe v online obchode zaplatíte kartou a nastane problém, obchodník vám tovar či služby nedodá alebo vám tieto dodá v rozpore s dohodnutými podmienkami, máte ako držiteľ platobnej karty nárok domáhať sa vrátenia peňažných prostriedkov prostredníctvom služby chargeback.“

Pokiaľ sa teda rozhodnete pre platbu platobnou kartou, nezabúdajte na dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad:

„Pred potvrdením platby vždy skontrolujte výšku sumy na platobnom terminále. PIN kód zadávajte tak, aby nebola viditeľná vami zadaná číselná kombinácia. Ak si od vás obchodník pri platbe vyžiada platobnú kartu, nepúšťajte ju z ruky. Požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu realizujte. Nesmierne dôležitým pravidlom je chrániť PIN kód k platobnej karte, ktorý si nikde nezaznamenávajte, ani ho nikomu neoznamujte, to rovnako platí aj pre citlivé údaje o platobnej karte.“ radí S. Ďatelinková.

Čo sa týka zásad bezpečného nakupovania v online prostredí tu je podľa S. Ďatelinkovej nevyhnutné, „Nákupy realizovať len z počítača, mobilného zariadenia, či tabletu, ktoré sú zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov. To znamená, že tieto zariadenia majú pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Ďalším pravidlom je dostatočne si overiť dôveryhodnosť obchodníka, a to na základe verejne dostupných recenzií a doporučení od predošlých zákazníkov. Nezameriavajte sa pritom iba na recenzie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle či sociálnej adrese (napr. facebook, instagram) obchodníka, ale prejdite si všetky verejne dostupné zdroje, ktoré sú nezávislé od vôle toho ktorého obchodníka a v ktorých nie je možné relevanciu prípadných recenzií akokoľvek ovplyvniť.“

„Taktiež je potrebné si overiť, či internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Bezpečnostný certifikát internetového obchodníka si môžete ľahko overiť v URL lište kliknutím na ikonu visiaceho zámku, pričom bezpečnú webovú stránku rozpoznáte tak, že táto začína v tvare https:// a nezabezpečená t.j. nešifrovaná začína v tvare http://. Dôveryhodnosť webovej stránky obchodníka si môžete overiť napríklad na nasledovnej webovej stránke https://www.scamadviser.com a serióznych slovenských internetových obchodníkov rozpoznáte napríklad aj podľa certifikátu SAEC.“ dopĺňa S. Ďatelinková.