Upozornenie

03/11/2021

Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že sme dnes zaznamenali podvodnú e-mailovú komunikáciu rozposielanú z podvrhnutej e-mailovej adresy, ktorá sa však na prvý pohľad javí ako e-mailová adresa Inštitútu ARS SBA.

Podvodná e-mailová komunikácia obsahuje dva podvodné linky a výzvu, aby ste na tieto klikli (viď. nižšie):

Inštitút ARS SBA sa od uvedeného dištancuje a zdôrazňuje, že ide o podvodnú komunikáciu, na ktorú v nijakom prípade nereagujte a túto okamžite po jej doručení zmažte, a to aj z odstránenej pošty.