Seniori, pozor na podvodníkov

05/08/2022

Vynaliezaví podvodníci nepoznajú hranice a svoju pozornosť zacieľujú aj na seniorov. Ako predchádzať podvodom a nedať sa oklamať radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Upozorňujeme seniorov na podvodné telefonáty, s ktorými sa môžu toho času stretnúť. Ide zväčša o prípady, kedy sú seniori kontaktovaní neznámou osobou so žiadosťou o poskytnutie peňažných prostriedkov pod rôznymi vymyslenými legendami. Napríklad pre potreby úhrady zdravotníckych výdavkov pre ich rodinných príslušníkov, či za účelom overenia si zostatku peňažných prostriedkov na účte seniora alebo poskytnutia informácie o tom, akú hotovosť senior uchováva doma. Ďalej sú to prípady potreby poskytnutia pôžičky pre rodinného príslušníka seniora. V týchto prípadoch podvodníci neváhajú simulovať hlas rodinného príslušníka seniora, aby pôsobili dôveryhodne. Taktiež sú to prípady, kedy sú seniori konfrontovaní s podvodnou ponukou podomových predajov tovarov, či ponukou rôznych služieb. V uvedených prípadoch majú podvodníci už vopred pripravené zmluvy a naliehajú na seniora, aby ich pre tzv. výhodnosť a neopakovateľnosť ponuky, podpísal. Typické sú aj ponuky podvodných pôžičiek prostredníctvom sociálnych sietí a veľmi časté sú tiež prípady akýchsi výhodných investičných ponúk do kryptomien, či prípady podvodných zoznámení prostredníctvom sociálnych sietí,“ upozorňuje S. Ďatelinková

S. Ďatelinková ďalej uvádza, ako môžete podvodné konanie rozpoznať: „Pri všetkých formách podvodov sa môžete stretnúť s tým, že podvodník pôsobí mimoriadne naliehavo a miestami až nátlakovo. Využíva moment prekvapenia, ale predovšetkým zraniteľnosť seniora. Napríklad, pri žiadostiach o poskytnutie peňažných prostriedkov, nie je výnimkou ponuka pomoci podvodníkov s odvozom seniora do banky či k najbližšiemu bankomatu. Rozpoznať podvodné konanie možno aj tak, že podvodník pri takejto žiadosti nadiktuje číslo účtu, kam je potrebné peňažné prostriedky poslať.“

V žiadnom prípade nereagujte na výzvy o zaslanie peňažných prostriedkov a poskytnuté informácie si vždy overte. Napríklad, ak ide o žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov pre rodinného príslušníka, kontaktujte priamo dotknutého rodinného príslušníka, rovnako si overte aj telefonický kontakt, z ktorého vás kontaktovali a porovnajte ho s číslom príslušného rodinného príslušníka. Buďte dôslední a obozretní. Je potrebné si uvedomiť, že ak raz poukážete peňažné prostriedky v prospech neznámeho účtu, dostať sa k nim môže byť veľmi problematické. Zväčša ide o zahraničné účty, kde sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané,“ vystríha S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková radí, ako môžete podvodom predchádzať, Neotvárajte príbytky neznámym osobám a nereflektujte na oko výhodné podomové predaje tovarov či služieb. Každú ponuku si dobre premyslite a poskytnuté údaje si vždy overte. Neposkytujte, a to či už telefonicky alebo iným spôsobom, citlivé údaje o platobnej karte alebo prístupové kódy do elektronického bankovníctva. Neprihlasujte sa na neznáme internetové stránky a nereagujte na správy od neznámych osôb a podvodné linky v nich uvedené. Ignorujte doručené správy či poštu o akejsi výhre v lotérii či dedičstve po neznámej osobe. V týchto prípadoch sú obete vyzývané na zaplatenie rôznych poplatkov. Akonáhle takýto poplatok zaplatíte, ste v nekonečnej špirále ďalších a ďalších žiadostí o zaplatenie rôznych vymyslených poplatkov, poštovného, či poistného. Listy sú zvyčajne písané viacjazyčne, obsahujú komplikované názvy spoločností, niekoľko podpisov či pečiatok pre vzbudenie dôveryhodnosti a mávajú výraznú farebnú vizualizáciu. V prípade investičných služieb je dôležité overiť si dôveryhodnosť investičného subjektu, jeho históriu, prečítať si obchodné podmienky a oboznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte predtým, než do zmluvného vzťahu vstúpite. Dôveryhodnosť subjektov poskytujúcich finančné služby si môžete prostredníctvom webovej stránky Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/.“

 „Pri akejkoľvek komunikácii s neznámou osobou buďte, prosím, ostražití, nedôverujte neznámym osobám bezvýhradne, informácie si vopred vždy overte a v prípade akéhokoľvek podozrivého správania bezodkladne informujte svojich blízkych a oznámte tieto skutočnosti aj na polícii. Nedajte podvodníkom žiadnu šancu vás oklamať,“ apeluje na ostražitosť seniorov S. Ďatelinková.