Radíme: Zanechajte zlé finančné návyky v starom roku a do nového roku vstúpte s novým finančným rozpočtom

17/12/2018

Blíži sa koniec roka a vy zisťujete, že ste počas roka minuli omnoho viac, než ste si pôvodne naplánovali? Na príčine môže byť nielen drahšia letná dovolenka, neplánovaná zimná lyžovačka, či povolená „uzda“ pri financovaní vianočných darčekov, ale predovšetkým nedostatočná finančná disciplína. Ako si urobiť poriadok vo financiách, rozumne s nimi hospodáriť a správne nastaviť finančný rozpočet vám poradí Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

1.Spočítajte príjmy  

 

Najskôr si spíšte a spočítajte všetky vaše príjmy, mesačnú mzdu, rôzne dávky, pravidelné odmeny, príjmy z prenájmu apod.. V prípade, že sú niektoré príjmy získané za dlhšie časové obdobie prepočítajte ich na mesiac. Príjmová položka v rozpočte limituje výšku vašich výdavkov.

2. Urobte prehľad výdavkov  

 

Urobte si prehľad všetkých vašich výdavkov za uplynulý rok. Začnite súpisom stabilných mesačných výdavkov, ktoré obvykle zahŕňajú platby ako nájomné, splátka úveru, platba za energie, platba za vodu, školské poplatky, stravné lístky, platba za rozhlas a televíziu, výdavky za dopravu a apod. Rovnako tak spočítajte všetky nepravidelné a nárazové výdavky za stravu, oblečenie, športové aktivity, kultúru apod. Taktiež je nevyhnutné spísať aj všetky ročné výdavky napríklad platby za poistné, dane, či predplatné a prepočítať ich na mesiac. Sčítaním všetkých položiek výdavkov zistíte vaše mesačné náklady.

3. Zostavte prehľad príjmov a výdavkov  

 

Zostavte si prehľad príjmov a výdavkov. Buďte k sebe úprimný a nič pred sebou nezamlčte, pretože len na základe pravdivo zostaveného prehľadu získate reálny prehľad o tom, ako ste hospodárili v minulom roku.

4. Bilancujte

 

V prípade, že vaše výdavky prevyšujú príjmy bude potrebné začať hľadať možnosti na zvýšenie vášho príjmu alebo možnosti úspor. Prejdite si jednotlivé výdavky a zamyslite sa nad tým, ktoré položky najviac zaťažujú váš finančný rozpočet a prehodnoťte ich skutočnú potrebu. Napríklad pokiaľ platíte viaceré úvery väčšinou je výhodnejšie ich refinancovaním zjednotiť do jedného úveru. Ak však bilancia ukazuje kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, nedostávate sa síce do záporných čísiel, ale ani nemáte z čoho ušetriť. Aj v tomto prípade je potrebné prehodnotiť niektoré výdavky a tieto buď minimalizovať (napr. každodennú jazdu vozidlom nahraďte MHD) alebo ich úplne vylúčiť (stravovanie v reštauráciách). No a v prípade, že vaše príjmy prevyšujú výdavky, máte priestor na vytváranie finančnej rezervy. Peniaze, ktoré ste ušetrili si odložte na nepredvídateľné výdavky. Pre tieto účely je vhodné si nastaviť trvalý príkaz v banke a peniaze si odkladať napríklad na sporiaci účet.

5. Nastavte si plán

 

Plán musí byť jasný a vždy zodpovedať realite. Pri jeho zostavovaní preto vychádzajte z reálneho prehľadu príjmov a výdavkov a nezabúdajte ani na ciele a rezervy.

6. Držte sa pravidla 40/30/20/10

 

Odborníci radia, aby výdavky na spotrebu tvorili 40% z príjmu, 30% je určených na splácanie úverov, 20% je určených na vytváranie dlhodobých aktív (napr. životné poistenie, sporenie na starobný dôchodok) a posledných 10% je určených na finančné priority napr. tvorbu finančnej rezervy.

7. Plán pravidelne aktualizujte a dodržujte      

 

Plán pravidelne aktualizujte a dodržujte. Nielenže si osvojíte zdravé finančné návyky, ale vyhnete sa tým finančnej nestabilite.