Radíme: Neprišiel vám vianočný darček zakúpený online? Žiadny problém, využite službu Chargeback

12/12/2018

Nákupy cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. Čo, ale robiť v prípade, ak natrafíte na nepoctivého obchodníka a objednaný vianočný darček vám jednoducho nepríde. Pokiaľ ste darček nakúpili cez internet a platili ste platobnou kartou, môžete využiť službu chargeback. Čo služba chargeback znamená, kto ju môže využiť a za akých podmienok vám priblíži Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

1. Čo služba chargeback znamená

Služba chargeback je efektívnym nástrojom na posilnenie ochrany spotrebiteľov proti nepoctivým obchodníkom. Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty, ktorý pre používateľov platobných kariet predstavuje určité zvýhodnenie oproti platbám v hotovosti alebo na dobierku. Na platbu prevodom sa chargeback nevzťahuje.

2. Pre koho je určená

V podstate pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka, ktorý napríklad nedodal tovar a služby, dodal tovar v rozpore s dohodnutými podmienkami (v inej kvalite, množstve, poškodený) alebo v prípade, ak obchodík odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy.

3. Ako postupovať

V prvom rade je potrebné kontaktovať obchodníka za účelom uplatnenia reklamácie.

S reklamáciou u obchodníka zbytočne neotáľajte, aby ste neprešvihli lehoty na jej uplatnenie a zároveň, aby ste sa nepripravili sa o možnosť spätnej úhrady.

S obchodníkom komunikujte výlučne písomnou formou alebo e-mailom.

Doklad o uplatnení reklamácie ako aj komunikáciu zo strany obchodníka si odložte.

Ak obchodník odmieta komunikovať alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktujte vydavateľa platobnej karty (banku) a požiadajte o spätnú úhradu.

Banka vystupuje v procese v postavení sprostredkovateľa.

K žiadosti o spätnú úhradu doložte všetky doklady vzťahujúce sa k danému nákupu (objednávku, reklamáciu, doklad o zaplatení, komunikáciu s obchodníkom apod.).

Je potrebné si uvedomiť, že čím viac dokladov preukazujúcich opodstatnenie reklamácie pre účely konania predložíte, tým sú vaše šance na úspech väčšie.

4. Ako tomu predchádzať

Nákupy cez internet realizujte z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, tzn. má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program.

Dôveryhodnosť internetového obchodníka si vždy vopred overte.

Nakupujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody.

Citlivé údaje o platobnej karte nikomu neoznamujte, nikam neposielajte, vystavili by ste sa riziku ich zneužitia a porušili by ste bezpečnostné predpisy banky.

Než pristúpite k záväznej objednávke dôkladne si prečítajte obchodné podmienky.