Radíme: Nedajte šancu zlodejom

06/12/2018

Preplnené obchody, chaos a stres už akosi neodmysliteľne patria k predvianočnému obdobiu. V nákupnom ošiali opomíname rozvážnosť, strácame ostražitosť, nevenujeme dostatočnú pozornosť osobným veciam a pritom všetkom zabúdame aj na to, že vianočný čas so sebou prináša isté riziká. Práve v tomto období by sme mali byť mimoriadne ostražití, a to nielen v nákupných centrách, ale aj dopravných prostriedkoch, preplnených uliciach či na vianočných trhoch, teda všade tam kde sa pri troche nepozornosti môžeme stať ľahko dostupnou obeťou pre zlodejov. Návod na to ako zlodejom nedať šancu a užiť si bezpečné vianočné nakupovanie, prináša Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

1. Osobné veci nespúšťajte z očí

Peňaženku, doklady ako aj platobné karty majte vždy pod kontrolou, nikdy ich nenechávajte mimo vašej pozornosti, napríklad v kaviarni na stole, v zadnom alebo bočnom vrecku nohavíc, v otvorenej kabelke, či v batohu na chrbte.

2. Auto nie je trezor

Kabelku, peňaženku, doklady alebo iné cennosti nenechávajte bez dozoru na sedadlách ani odkladacích plochách vozidla.

3. Peňaženka nepatrí do nákupného vozíka

Pri nakupovaní nevkladajte peňaženku ani kabelku do nákupného vozíka.

4. Doklady nenoste v peňaženke

Platobnú kartu noste vždy oddelene od peňazí a dokladov.

5. Hotovosť obmedzte na minimum

V peňaženke noste iba minimálnu hotovosť na bežné výdavky, rozdeľte ju na viac častí a odložte na viaceré bezpečné miesta, nevystavíte sa tak riziku krádeže.

6. PIN kód si pamätajte

PIN kód nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si ho nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky.

7. PIN kód chráňte

PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu, aby nebola viditeľná zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám.

8. Pri podozrení na odpozorovanie PIN kódu, v transakcii nepokračujte

Ak sa niekto snaží odpozorovať váš PIN kód, v platobnej transakcii nepokračujte, kým si nezaistíte diskrétnu vzdialenosť a možnosť bezpečného zadania PIN kódu.

9. Platobnú kartu nepúšťajte z ruky

Platobnú kartu nepúšťajte z ruky, ani z dohľadu porušili by ste tým bezpečnostné pravidlá používania platobných kariet. Vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až potom platbu realizujte.

10. Odložte si doklad o platbe

Pri platbe cez POS terminál, vždy skontrolujte výšku platenej čiastky na platobnom termináli a počkajte na vydanie potvrdenky o zaplatení ako aj dokladu z registračnej pokladnice. Doklady si pre prípad reklamácie odložte.

11. Bankomat vizuálne skontrolujte

Než pristúpite k výberu peňažnej hotovosti bankomat vizuálne skontrolujte, najmä priestor na vkladanie platobnej karty, výber peňazí a hornú lištu či na tejto nie je nainštalovaná kamera na zaznamenanie PIN kódu. Všetko podozrivé hláste bezodkladne banke. Ostražití buďte, ak je bankomat na svojom povrchu výrazne poškodený napr. škrabancami. Pre výber hotovosti si vždy vyberajte bankomaty na frekventovaných miestach napríklad v nákupných centrách.

12. Počkajte kým bankomat vydá platobnú kartu, hotovosť a doklad o výbere      

Pri výbere peňažnej hotovosti z bankomatu dbajte na bezpečné zadávanie PIN kódu zakrytím klávesnice. Po výbere hotovosti z bankomatu počkajte, kým vám bankomat vydá platobnú kartu, požadovanú hotovosť a doklad o výbere. Ak vám bankomat platobnú kartu, či požadovanú peňažnú hotovosť nevydá, od bankomatu neodchádzajte, ale bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomte vašu banku a rovnako tak spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie daného bankomatu.

13. Nastavte si notifikácie o pohyboch na účte

Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na vašom účte alebo kreditnej karte, aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na vašom účte či kreditnej karte.

14. Stratu alebo odcudzeniu platobnej karty oznámte banke

Stratu alebo odcudzenie platobnej karty bezodkladne telefonicky oznámte banke a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. K zneužitiu platobnej karty dochádza vždy behom prvých pár minút po jej získaní.