Radíme: Ako neprísť o peniaze v predvianočnom zhone

27/11/2017

Vianoce sa už nezadržateľne blížia a keďže v tomto období nakupujeme častejšie ako v ktoromkoľvek inom období v roku, mali by sme dodržiavať niekoľko pravidiel bezpečného nakupovania. Možnosti platenia sú rôzne a je len na vás, pre ktorú z nich sa rozhodnete. Či už budete platiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo na dobierku je iba na vás. Každá zo spomínaných možností je zaručeným a bezpečným platobným nástrojom, pokiaľ však dodržiavate minimálne základné zásady bezpečného nakupovania. Sylvia Ďatelinková právnička poverená vedením alternatívneho riešenia sporov pre vás pripravila desatoro zásad bezpečného nakupovania.

1. V peňaženke noste iba minimálnu hotovosť

Z hľadiska bezpečnosti je v tomto období určite rozumnejšie využívať na nákupy platobnú kartu, než hotovosť. No ak sa už platbe hotovosťou nevyhnete, noste v peňaženke iba minimálnu hotovosť, pretože v tomto období je v obchodoch vyššia koncentrácia ľudí, a to nielen zákazníkov, ale aj zlodejov, čím sa zvyšuje riziko krádeží.

2. Platbu prevodom realizujte s dostatočným časovým predstihom

Platbu bankovým prevodom realizujte vždy s dostatočným časovým predstihom nakoľko prevod medzi bankami, a to nielen tuzemskými, trvá istý čas, pričom samotná rýchlosť prevodu platby závisí od mnohých faktorov. Preto ak chcete mať doma vianočné darčeky včas, mali by ste prevod platby realizovať ideálne počas pracovných dní (najlepšie pondelok až štvrtok), nakoľko cez víkendy a sviatky majú prevodné príkazy odlišné lehoty splatnosti. Ak platbu prevodom zadáte v piatok alebo cez voľné či sviatočné dni, mali by ste počítať s tým, že táto bude na účet príjemcu pripísaná najskôr až v najbližší pracovný deň. Ak sa už pre nákup týmto spôsobom rozhodnete, ešte pred zadaním platby skontrolujte, či máte na vašom účte dostatok prostriedkov. Pred potvrdením platby prevodom nezabudnite skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä číslo bankového účtu príjemcu a sumu zadávanej platby, vyhnete sa tým prípadným nezrovnalostiam, či reklamáciám.

3. Chráňte PIN kód k platobnej karte

Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup v kamennom obchode platobnou kartou PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu. PIN kód nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si tento nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky. Ak platíte bezkontaktnou platobnou kartou PIN kód nezadávajte, platobnú kartu po výzve obchodníka osobne priložte k platobnému terminálu a počkajte na signál o prevode platby. V oboch prípadoch vždy pred potvrdením platby skontrolujte správnosť údajov na platobnom termináli, najmä výšku platenej čiastky. Je potrebné si uvedomiť, že zadaním PIN kódu alebo priložením karty potvrdzujete správnosť účtovanej čiastky, čo má vplyv aj na výsledok prípadného reklamačného konania v banke. Po vykonanej platbe sa vždy uistite, že vám obchodník vrátil platobnú kartu a vydal potvrdenku o zaplatení z platobného terminálu ako aj doklad z registračnej pokladnice. Ak vyberáte peňažnú hotovosť z bankomatu opäť dbajte na bezpečné zadávanie PIN kódu zakrytím klávesnice. Po výbere hotovosti z bankomatu počkajte kým vám bankomat vydá platobnú kartu, Vami požadovanú hotovosť a doklad o výbere. Ak vám bankomat nevydá platobnú kartu, či požadovanú peňažnú hotovosť od bankomatu neodchádzajte, ale bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomte vašu banku a rovnako tak spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie dotknutého bankomatu. Pre výber hotovosti si vyberajte bankomaty na frekventovaných miestach napríklad v nákupných centrách.

4. Zabezpečte svoj počítač

Ak sa už rozhodnete nakupovať cez internet nakupujte vždy výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov. Teda, že počítač má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program, ktorý je pravidelne obnovovaný. Len aktualizovaný softvér chráni váš počítač a v tomto prípade aj vaše peniaze pred najnovšími počítačovými hrozbami. Preto sa do internetbankingu nikdy neprihlasujte na zariadení u ktorého nemáte dostatočnú mieru istoty, že je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov (napríklad v internetových kaviarňach) a ani prostredníctvom neoverených Wi-Fi sietí. Ak sa už nákupu cez verejnú Wi-Fi sieť nevyhnete, používajte vždy len Vám známe, chránené, zabezpečené a dôveryhodné pripojenie. Takéto pripojenie má pri názve Wi-Fi siete znázornený symbol visacieho zámku.

5. Vyžadujte šifrovanú komunikáciu

Dôležitá zásada je sa pri nakupovaní cez internet dostatočne uistiť, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Toto si môžete veľmi jednoducho overiť v internetovom prehliadači Vášho počítača (zariadenia na ktorom nakupujete), kde šifrovaná adresa začína v tvare https:// a nešifrovaná adresa začína v tvare http://. Nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka sa radšej vyvarujte, pretože prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do internetbankingu, čím môže útočník prezerať vaše dáta, ako zostatky na účte, platobné transakcie apod., ako aj všetky vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte.

6. Dôveryhodnosť internetového obchodníka si vždy overte

Nákupy cez internet realizujte vždy cez zabezpečené a autorizované internetové obchody, ktoré majú vybudovanú istú reputáciu a ktorých dôveryhodnosť si môžete overiť z dostupných recenzií prevažne spokojných zákazníkov. Serióznych slovenských internetových obchodníkov môžete rozpoznať napríklad aj podľa certifikátu SAEC, ktorý Vám garantuje, že daný internetový obchodník alebo jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritéria stanovené zákonom a Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC). Okrem kontroly identity prevádzkovateľa platobnej služby si nezabudnite vždy pred potvrdením platby skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä sumu zadávanej platby a zhodnosť menných údajov príjemcu s názvom internetového obchodníka. Pokiaľ sa platobné údaje líšia platbu v nijakom prípade nepotvrdzujte. Taktiež sa vyhýbajte neznámym alebo neserióznym internetovým obchodníkom, pozor si dávajte predovšetkým na čínskych a taiwanských internetových obchodníkov.

7. Citlivé údaje k platobnej karte nikomu neoznamujte

Ak po vás internetový obchodník alebo prevádzkovateľ platobnej služby vyžaduje oznámenie citlivých údajov o vašej platobnej karte alebo zaslanie vašich prihlasovacích údajov do internetbankingu zbystrite pozornosť. Citlivé údaje o platobnej karte a prihlasovacie údaje do internetbankingu nikdy nikomu neoznamujte, ani vašim blízkym alebo rodine, rovnako tak ich nikomu neposielajte, pretože by ste sa týmto konaním nielenže vystavili riziku ich zneužitia, ale by ste aj porušili bezpečnostné predpisy banky. Preto je potrebné mať vždy na pamäti, že banka tieto údaje od svojich klientov nikdy nevyžaduje. V prípade, že takúto e-mailovú správu alebo SMS správu obdržíte, ignorujte ju a bezodkladne oznámte túto skutočnosť vašej banke.

8. Platobnú kartu majte vždy pod dohľadom a nepúšťajte ju z ruky

Počas nákupov dbajte na to, aby ste platobnú kartu uchovávali v obale na to určenom alebo v peňaženke aby sa táto mechanicky nepoškodila a nezmagnetizovala, čo môže následne spôsobiť problémy pri platení. Pri platbe platobnou kartou ju nepúšťajte z ruky ani z vášho dohľadu, ako sa to veľmi často stáva najmä pri platbách v reštauráciách. Vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až potom platbu realizujte.

9. Stratu alebo odcudzenie platobnej karty bezodkladne oznámte banke

Ak dôjde počas nákupov k strate alebo k odcudzeniu vašej platobnej karty bezodkladne oznámte (telefonicky na čísle kontaktného centra alebo infolinke) túto skutočnosť banke, ktorá vám platobnú kartu vydala a požiadajte o jej blokáciu, zabránite tým jej možnému zneužitiu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Rovnako pokiaľ zaznamenáte akékoľvek podozrivé či vami neautorizované transakcie z vášho účtu alebo platobnej karty, bezodkladne o tom upovedomte banku a podajte písomnú reklamáciu. Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na vašom účte alebo kreditnej karte aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na vašom účte či kreditnej karte.

10. Nákup na dobierku plánujte v predstihu, môže byť časovo zdĺhavejší

Ak sa necítite komfortne pri platbách cez internetbanking môžete využiť ako formu úhrady dobierku. Je potrebné si však uvedomiť, že doručovanie na dobierku je nielen časovo zdĺhavejšie, ale aj finančne náročnejšie, keďže je nutné počítať so zvýšenými nákladmi súvisiacimi s doručením dobierky. No aj napriek tomuto diskomfortu je dobierka stále pomerne často využívaným platobným nástrojom.