Pri dobíjaní kreditu buďte ostražití!

06/07/2023

Pozor, prebieha ďalšia vlna sofistikovaných podvodov. Ako im nenaletieť, radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

 „Upozorňujeme na aktuálne prebiehajúce podvody, kde podvodníci zneužívajú mená mobilných operátorov. Podvodníci využili internetový vyhľadávač Google, do ktorého po zadaní voľby dobitie kreditu ako prvú možnosť ponúkne falošnú stránku mobilného operátora. Po reakcii na falošnú stránku ste následne vyzvaní na poskytnutie prihlasovacích údajov do internetbankingu a tiež na potvrdenie operácií aktivačnými sms kódmi,“  ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej uvádza: „Pri dobíjaní kreditu na mobilný telefón buďte preto obzvlášť ostražití. Webovú stránku mobilného operátora vypíšte, nevyhľadávajte ju prostredníctvom vyhľadávača. Vždy si tiež overte, či sa nachádzate na oficiálnej webovej stránke vášho mobilného operátora a pri platení, či sa nachádzate na oficiálnej stránke vašej banky. Venujte mimoriadnu pozornosť obsahu doručovaných autorizačných správ a tieto potvrdzujte až potom, čo súhlasíte s ich obsahom. Ak vám bola doručená podozrivá autorizačná správa, nereagujte na ňu a bezodkladne o tom upovedomte vašu banku.