Pozor na podvodníkov úradujúcich na inzertných portáloch

15/07/2022

Predávate prostredníctvom inzertného portálu? V tom prípade zbystrite pozornosť a čítajte ďalej. JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie informuje o podvodníkoch úradujúcich na inzertných portáloch.

„Upozorňujeme spotrebiteľov na rozmáhajúcu sa podvodnú činnosť, ktorá sa týka inzertných portálov. Úradujú tam podvodníci, ktorí predstierajú naliehavý záujem o inzerovaný tovar, no v skutočnosti vás chcú pripraviť o finančné prostriedky. Funguje to tak, že vás podvodník osloví cez správu s tým, že za ponuku chce ihneď zaplatiť. Za týmto účelom vám zašle podvodný link a žiada o jeho otvorenie pod vymyslenou zámienkou napríklad kreditovania platobnej karty, prijatia platby, či úhrady nákladov za dopravu. Po otvorení podvodného linku od vás požaduje zadanie údajov z platobnej karty. Nepozornosťou tak môžete prísť o nemalé finančné prostriedky,“ upozorňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková objasňuje, ako môžete podvod na inzertnom portáli rozpoznať, „V zásade platí, že pri nákupoch cez inzertné portály je vyžiadanie platobnej karty podvodným znakom, kedy by ste mali zbystriť pozornosť, nereflektovať na takúto výzvu a okamžite ukončiť komunikáciu. Pre účely predaja poskytnite kupujúcemu výlučne číslo vášho bankového účtu, nič iné k platbe nie je potrebné.“

Ako podvodom predchádzať?

„Neotvárajte neznáme správy vrátane odkazov (linkov) v nich uvedených ani prílohy k nim pripojené. Neposkytujte údaje o platobnej karte, či prístupové kódy do elektronického bankovníctva neoprávneným osobám. Čítajte doručené autorizačné správy. Často, aj keď obeť podvodníkovi naletí a podvrhnutý odkaz otvorí, je následne potrebná jej ďalšia súčinnosť ako zadanie kódu z autorizačnej správy. Autorizačné správy môžu byť zasielané napríklad pre účely aktivácie mobilného bankovníctva alebo odsúhlasenia platby v prospech obchodníka. Dôslednosť v oboznamovaní sa s obsahom doručených autorizačných správ vám môže pomôcť zabrániť finančnej škode. V praxi sa totižto pomerne často stretávame s tým, že spotrebitelia nevenujú dostatočnú pozornosť obsahu autorizačných správ a kódy v nich uvedené bez ďalšieho potvrdzujú,“ uvádza S. Ďatelinková

Ak ste sa stali obeťou podvodu, bezodkladne kontaktujte vašu banku a požiadajte o blokáciu platobnej karty či prístupu do elektronického bankovníctva. Súčasne podajte trestné oznámenie na polícii.