Pozor na podvodné zbierky

02/03/2022

Súčasný vojnový konflikt na Ukrajine a vlnu solidarity s tým spojenú môžu využiť podvodníci vo svoj prospech. Ako rozpoznať podvodné zbierky a na čo si dať pozor radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

„Situácia na Ukrajine nenecháva ľahostajným azda nikoho. Mnohí sa snažia pomôcť v rámci vlastných možností, a to či už formou materiálnej alebo finančnej pomoci či iným spôsobom. Najmä čo sa týka finančnej pomoci je potrebné byť mimoriadne ostražitý a overovať si hodnovernosť vyhlásenej zbierky. Veľmi ľahko sa môže stať, že natrafíte na podvodníka a namiesto poskytnutia finančnej pomoci môžete prísť o finančné prostriedky.“ varuje S. Ďatelinková

Ďatelinková uvádza ako podvodné zbierky rozpoznať, Podvodné zbierky obsahujú zväčša iba všeobecné informácie s výzvou na poskytnutie príspevku, teda nie sú adresné, absentujú v nich informácie o konkrétnom účele pomoci, o samotnom vyhlasovateľovi zbierky, či tiež informácie o možnosti overenia si transparentnosti účtu, kam majú byť finančné prostriedky poukázané. S podvodnými zbierkami sa môžete stretnúť tak v prostredí sociálnych sietí, ale môžu sa k vám dostať aj v podobe e-mailových správ alebo SMS správ. Tieto môžu obsahovať podvrhnutý odkaz či škodlivú prílohu s výzvou na ich otvorenie, ktorých jediným cieľom je vylákať od vás údaje o platobnej karte, či prístupové heslá do elektronického bankovníctva alebo kódy z SMS správ a obohatiť sa na váš úkor. Na takéto správy nikdy nereagujte a neotvárajte neznáme odkazy a ani prílohy. Ide o základné pravidlo bezpečného používania platobných služieb, ktoré vám nielenže pomôže predísť tomuto typu podvodu, ale najmä uchráni vaše finančné prostriedky pred zneužitím.“

„V prípade, že máte záujem pomôcť, či už finančne alebo inak, vždy si predtým overte o akú zbierku ide, kam je daná pomoc cielená, a to najmä pokiaľ ide o neovereného vyhlasovateľa. Avšak najbezpečnejším spôsobom je prispievať cez osvedčené organizácie s dlhoročnou tradíciou.“ uzatvára S. Ďatelinková.