Pozor na mimoriadne výhodné ponuky

18/12/2023

Aktuálne vrcholí predvianočná nákupná horúčka k čomu sa pridávajú ponuky obchodníkov s mimoriadnymi výhodnými sezónnymi výpredajmi. Ako nakupovať bezpečne ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

V súčasnosti vrcholí vianočná nákupná horúčka a mnohí obchodníci sa už predháňajú s mimoriadne lákavými ponukami sezónnych výpredajov. Ide o obdobie charakteristické emotívnymi nákupmi, ktoré vás môžu vyjsť poriadne draho. Preto, skôr než sa vrhnete do víru nákupného šialenstva, stanovte si finančný limit, ktorý mienite na nákupy vynaložiť. Dôležité je tento finančný limit neprekročiť“, vysvetľuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej uvádza, Vždy platí základné pravidlo, nakupovať by ste mali iba do výšky vášho rozpočtu. Najprv si vyčleňte finančné prostriedky na rezervu a zabezpečenie vašich bežných výdavkov, a to tak, aby ste obdobie do najbližšej výplaty prečkali bez finančnej ujmy.

Na finančnú rezervu nesiahajte, má slúžiť na preklenutie nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad dlhodobá práceneschopnosť či strata zamestnania. V žiadnom prípade si na nákupy nepožičiavajte. Treba si uvedomiť, že úver je záväzok na dlhodobé obdobie a nemala by sa ním financovať krátkodobá spotreba. Navyše úver bude potrebné splácať aj po sviatkoch“, zdôrazňuje S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková ďalej dopĺňa, Pri nakupovaní a obzvlášť pri platení buďte ostražití, chránite tým svoje peniaze. Nákupy je dôležité realizovať uvážlivo a porovnávať jednotlivé ponuky. Ideálne je naplánovať a spísať si, na čo sa chcete v rámci nákupov zamerať. V prípade, že nakupujete online, overte si recenzie na jednotlivých obchodníkov.

„Ak si ako platobný nástroj zvolíte platobnú kartu, môže vám pomôcť ochrániť vás pred nepoctivými obchodníkmi. Ide o prípady, ak by vám tovar nebol dodaný alebo ak bol dodaný v rozpore s objednávkou. Vtedy, po neúspešnej reklamácii medzi vami a obchodníkom môžete využiť službu chargeback“, radí S. Ďatelinková.