Oznámenie

09/10/2023

V dňoch 11.10.2023 až 17.10.2023 nebudú telefonické konzultácie vo vzťahu k alternatívnemu riešeniu sporov poskytované. Návrhy na začatie alternatívneho riešenia sporov vrátane ich doplnení prijímame výlučne v elektronickej podobe. V nevyhnutných prípadoch potreby doručovania v listinnej podobe, prosíme, využite poštovú schránku, ktorá sa nachádza v budove Blumental offices, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, kde Inštitút alternatívneho riešenia sporov sídli (poštová schránka je umiestnená vo vonkajšom priestore budovy) alebo formu poštového doručenia na adresu: Blumental offices, Mýtna 48, 811 07 Bratislava.