Nepozornosť vás môže vyjsť draho!

20/10/2023

Prišla vám neznáma správa, ktorá znie urgentne a vyzýva vás, aby ste klikli na odkaz v nej uvedený? Pozor, môže ísť o podvod. Ako sa správať v digitálnom priestore a nenaletieť podvodníkom radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Fungujeme v digitálnom priestore, a preto si musíme byť vedomí jeho nástrah. Treba si uvedomiť, že aj malá nepozornosť vás môže vyjsť draho. Podvodníci sú mimoriadne sofistikovaní a hľadajú nové spôsoby ako vás oklamať. Neváhajú pritom zneužívať aj mená rôznych spoločností a inštitúcií. Využívajú na to rôzne spôsoby komunikácie. Zväčša ide o podvodnú správu, ktorá vás vyzýva, aby ste klikli na odkaz v nej uvedený, napríklad z dôvodu zaplatenia poštovného, odblokovania platobnej karty či aktualizácie aplikácie. Nikdy na tieto odkazy neklikajte. Cieľom podvodníkov je získať od vás citlivé údaje z platobných kariet a prihlasovacie údaje do internet bankingu. Zdôrazňujem, že útoky tohto typu nie sú zamerané voči bankám ako takým, ale smerujú voči klientom bánk na prelomenie ich ostražitosti. Preto je nesmierne dôležité dôsledne dodržiavať zásady bezpečného správania v online prostredí,“ ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej dodáva, Základné zásady, ako predchádzať podvodom, sú: neotvárať neznáme správy, neklikať na odkaz v nich uvedený či neotvárať prílohy k nim pripojené, dôsledne chrániť pred zneužitím údaje o platobnej karte, ako aj prístupové práva do služieb elektronického bankovníctva, nikomu ich neposkytovať a nikam si ich nezapisovať. Do elektronického bankovníctva sa prihlasovať cez oficiálnu stránku banky a na zariadení, ktoré je chránené proti zneužitiu dôveryhodných údajov. Dôkladne čítať autorizačné správy, autorizačné kódy zadávať až potom, čo ste si správu riadne prečítali a súhlasíte s jej obsahom.

Pokiaľ ste sa stali obeťou podvodníkov, bezodkladne o tom upovedomte vašu banku, zablokujte platobnú kartu a deaktivujte prístupové práva do elektronického bankovníctva. Zároveň podajte trestné oznámenie na polícii,“ uzatvára S. Ďatelinková.