Nenaleťte podvodníkom s láskou

13/07/2022

Škála podvodov je rôzna, ale vedeli ste, že môžu súvisieť aj s láskou? Načo si dávať pozor a ako sa nedať podvodníkmi nachytať, upozorňuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Hoci sú dnešní podvodníci pomerne sofistikovaní, netreba sa nechať oklamať. Vždy platí základné pravidlo: dôveruj, ale preveruj. A to platí aj pri láske. S podvodníkmi sa môžete stretnúť tak na sociálnych sieťach, ako aj v rámci internetových zoznamovacích portálov, ale napríklad aj počas dovolenky“, ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej dodáva, „Modus operandi podvodníkov s láskou je vždy rovnaký – chcú si, získať dôveru obete s cieľom vymámiť od nej finančné prostriedky. Mnohokrát ide aj o celoživotné úspory. Spôsob konania podvodníkov sa mení podľa toho, kde sa s obeťou zoznámili, teda či v prostrední internetu alebo osobne. Na konci dňa je však vždy oklamaná a podvedená obeť.“

„Pri internetových podvodoch podvodníci cielia zväčša na staršie ročníky, ktoré oslovia prívetivou až vtieravou správou. Tá je zvyčajne písaná lámavou slovenčinou, obsahuje gramatické a štylistické chyby. Je tomu tak preto, lebo podvodníci využívajú pri komunikácii internetový prekladač. S rastúcou komunikáciou si postupne získavajú dôveru a náklonnosť obete, ktorej líčia vymyslené legendy o svojom životnom príbehu alebo ťažkej ekonomickej situácii. A tu nastáva problém. Keď je obeť spracovaná, začnú od nej vyžadovať finančné prostriedky. Niekedy na letenku za účelom stretnutia sa s obeťou, inokedy z dôvodu nedostatku peňazí pre blokáciu účtu, či pre ťažko choré dieťa o ktoré sa má podvodník starať. Zvyknú sa vydávať za lekárov, vojakov bojujúcich v misiách, ale aj známe osoby z kráľovského prostredia. Nedajte sa oklamať, v skutočnosti ide o dobre organizovanú skupinu podvodníkov“, uvádza S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková upozorňuje na to, že „Podvodníkov je veľmi ťažké dopátrať. Preto je potrebné si uvedomiť, že ak raz poukážete peňažné prostriedky, dostať sa k nim po prevode môže byť veľmi problematické. Zväčša ide o zahraničné účty, kde sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané.“

„Ak nechcete prísť o svoje peniaze, nepíšte si s neznámymi osobami. Neposielajte im informácie spadajúce pod ochranu osobných údajov vrátane vašich intímnych fotografií, často potom podvodníci na základe nich vydierajú svoje obete s ich zverejnením. Zvažujte, aké informácie o sebe na sociálnych sieťach a zoznamovacích fórach uvádzate. Neprevádzajte peňažné prostriedky neznámym osobám, neposkytujte im údaje o platobnej karte a ani prístupové kódy do elektronického bankovníctva. Neotvárajte linky zaslané neznámou osobou, ani prílohy pripojené k správe a neposkytujte ani vzdialený prístup do vášho počítača neznámym osobám. Ak ste podvodníkovi naleteli, kontaktujte bezodkladne políciu. V prípade, že ste poskytli údaje o platobnej karte či nebodaj prístupové kódy do elektronického bankovníctva inej osobe, urýchlene kontaktujte vašu banku a požiadajte o blokáciu. Komunikujte o vzniknutej situácii s blízkymi osobami, ktorým dôverujete“, radí S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková záverom dopĺňa, „Vždy si informácie overujte. Stačí si preveriť, či fotografia alebo profil s vami komunikujúcej osoby už nebol použitý na iných stránkach. Podvodníci zväčša ako svoju podobizeň uvádzajú portrét inej osoby – fotografie získavajú z verejne dostupných databáz na internete. Pri kontakte s neznámymi osobami konajte uvážlivo, obozretnosť sa vyplatí a môže vás ochrániť pred zneužitím vašich osobných údajov a tiež pred vznikom prípadnej finančnej škody.