Natrafili ste na nepoctivého obchodníka? Využite chargeback

07/12/2020

Vianoce sa už nezadržateľne blížia a vám stále nedorazil zakúpený darček aj keď jeho dodacia lehota už dávno uplynula a obchodník s vami prestal komunikovať? Nemajte obavy. Ak ste za nákup zaplatili platobnou kartou, pomôcť dostať sa k vráteniu peňažných prostriedkov vám môže služba chargeback – spätné zúčtovanie platby.

Ako vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie: Chargeback je proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Ide o efektívny nástroj na posilnenie ochrany používateľov platobných kariet pred nepoctivým obchodníkom či poskytovateľom služieb.“

Služba chargeback je určená pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka alebo poskytovateľa služieb.

Možno ju využiť v prípadoch, kedy vám obchodník alebo poskytovateľ služieb nedodá tovar alebo služby vôbec alebo tieto dodá v rozpore s vopred dohodnutými podmienkami napríklad v inej kvalite, v inom množstve, či s poškodením. Službu možno využiť tiež vtedy, ak obchodník alebo poskytovateľ služby odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy.“ objasňuje S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková ďalej uvádza: Postup je veľmi jednoduchý. Ak ste sa stretli s nepoctivým obchodníkom v prvom rade je potrebné si voči nemu uplatniť reklamáciu, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Doklad o reklamácii si uchovajte. Ak je reklamácia vybavená zo strany obchodníka zamietavo alebo tento na reklamáciu v lehote na to určenej nereaguje, a ste presvedčení, že ste v práve, podajte žiadosť o spätné zúčtovanie platby. Banky majú pre tieto účely vytvorené samostatné formulárové tlačivá. Takúto žiadosť je potrebné vypísať, podpísať a doplniť o listinné dôkazy preukazujúce vami uvádzané tvrdenia. Najmä je potrebné doložiť dokumentáciu z  reklamačného konania, doklad o kúpe (faktúra, objednávka), z ktorého vyplývajú rozhodujúce skutočnosti pre posúdenie opodstatnenosti žiadosti o spätné zúčtovanie platby, doklad o zaplatení a akýkoľvek ďalší podporujúci dôkaz. V žiadosti je nevyhnutné uvádzať pravdivé informácie. Ďalej je potrebné vedieť, že banka v celom tomto procese vystupuje iba v postavení sprostredkovateľa, pričom každý prípad je posudzovaný individuálne a výlučne v súlade s pravidlami kartových spoločností.“

Chargeback je až následnou reakciou na uplatnenie práv používateľov platobných kariet, v prípade keď nastane problém s nepoctivým obchodníkom.

Návod na to, ako takýmto problémom predchádzať je veľmi jednoduchý. „Platí zásada, dôsledne dodržiavať bezpečnostné pravidlá banky, a to nielen pri používaní platobnej karty, ale aj pri nákupoch v online prostredí. A predtým, než sa rozhodnete nákupy realizovať, preverte si recenzie na daného obchodníka. Nákupy realizujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody a prostredníctvom počítača, tabletu, či telefónu, ktoré sú zabezpečené proti zneužitiu dôveryhodných údajov. To znamená, že tieto zariadenia majú aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Platobnú kartu noste vždy pri sebe a citlivé údaje o nej nikomu neoznamujte, nikde si tieto nezapisujte, nikam ich neposielajte, pretože by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a taktiež by ste tým porušili bezpečnostné predpisy banky na používanie platobných kariet. Ďalším podstatným pravidlom je, prečítať si obchodné podmienky obchodníka ešte predtým,  než pristúpite k záväznej objednávke. Za takéto konanie nemožno považovať manuálne odkliknutie súhlasu s obchodnými podmienkami. Je potrebné poznať obsah obchodných podmienok na to, aby ste vedeli posúdiť, či za daných podmienok do záväzkového vzťahu s obchodníkom vstúpite. V prípade ak obchodník ponúka možnosť uchovania údajov o platobnej karte, radím takúto možnosť nevyužiť.“