Nakupujte a plaťte bezpečne

12/12/2022

Vianočná horúčka začína a preto by ste nemali zabúdať na zásady bezpečného nakupovania a platenia. Ako nakupovať a platiť bezpečne radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Plaťte bezpečne.

Pri nákupoch odporúčam, v čo najvyššej možnej miere využívať platobnú kartu, nakoľko patrí k bezpečným platobným nástrojom a má aj množstvo výhod. Často sú k nej poskytované rôzne doplnkové služby ako napríklad poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty, či výhody v podobe percenta z hodnoty nákupu alebo účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok, ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

S. Ďatelinková ďalej dodáva, Navyše, ak platíte kartou a stretnete sa s nepoctivým obchodníkom, môžete vašu banku požiadať o sprostredkovanie vrátenia platby tzv. služby chargeback.

V predvianočnom období je početnejšia koncentrácia ľudí v obchodoch, čo predstavuje zvýšené riziko vreckových krádeží. A práve preto je v tomto období namieste zvýšiť obozretnosť pri platení a o to viac dbať na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných zásad pri používaní platobnej karty.

„Medzi tie základné pravidlá patrí, skontrolovať si pred potvrdením platby výšku sumy uvedenú na platobnom termináli. PIN kód zadávajte prekrytím klávesnice tak, aby nebola viditeľná vami zadávaná číselná kombinácia. Ak potrebujete vybrať peniaze z bankomatu, vyberte si bankomat umiestnený na frekventovanom mieste, pri zadávaní PIN kódu dbajte na bezpečnosť. Počkajte, kým vám bankomat nevydá peňažné prostriedky a doklad o výdaji peňažnej hotovosti. Pre účely nákupov vyberajte hotovosť iba v takej výške, v akej plánujete nákupy realizovať.“, uvádza S. Ďatelinková.

S. Ďatelinková upozorňuje na to, že „Ďalším mimoriadne dôležitým pravidlom je chrániť citlivé údaje o platobnej karte, či PIN kód ku platobnej karte, to znamená, nikomu tieto údaje neposkytujte, nikam si ich nezapisujte ani ich nikomu neoznamujte. Mali by ste vedieť, že platobnú kartu môže používať výlučne jej držiteľ, preto ju neposkytujte iným osobám, a to ani rodinným príslušníkom.“

A ako nakupovať bezpečne?

„Nakupujte výlučne u autorizovaných a dôveryhodných obchodníkov. Dôveryhodnosť obchodníka si môžete overiť na základe verejne dostupných recenzií a doporučení od predchádzajúcich zákazníkov. Skutočnosť či internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu si môžete veľmi ľahko overiť v URL lište kliknutím na ikonu visiaceho zámku. Bezpečnú webovú stránku rozpoznáte tak, že táto začína v tvare https:// a nezabezpečená t.j. nešifrovaná začína v tvare http://. Dôveryhodnosť webovej stránky obchodníka si môžete tiež overiť na webovej stránke https://www.scamadviser.com. Serióznych slovenských internetových obchodníkov rozpoznáte podľa certifikátu SAEC. Ďalším podstatným pravidlom je, nákupy realizovať len zo zariadenia, ktoré je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov. To znamená, že ide o zariadenie, ktoré má pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Vyvarujte sa tiež sťahovaniu neznámych programov a príloh do zariadenia, ktoré využívate na prihlasovanie do elektronického bankovníctva.“, radí S. Ďatelinková.