Q&A

Bezplatné dlhové poradne sú zriadené za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom Slovenskej republiky. Zároveň plnia úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal. Pomôcť klientovi dostať sa z dlhovej špirály/začarovaného kruhu dlhov a následne zmierniť aj psychické napätie a psychickú záťaž s cieľom obnoviť pohodu/ to pozitívne v rodinách.

Hlavnou úlohou poradní je poskytovať integrované poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve integráciou týchto troch oblastí a vzájomnej priamej a úzkej kooperácie troch poradenských profesií je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva.

Dlhoví poradcovia klientom majú poskytnúť bezplatnú pomoc a vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia sa snažia pomôcť pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a pokúsia sa nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť.

Poradcovia radia v situáciách, kedy klienti meškajú s povinnými splátkami, ocitli sa v zlej zdravotnej situácii a ostali PN, prišli o prácu, dlžia peniaze štátnym inštitúciám či bankám a nebankovým spoločnostiam, čelia exekúcii, uvažujú nad úverom a v rôznych ďalších.

Zoznam poradní a podrobnosti o projekte nájdete na Pomáhame Dlžníkom – Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete. (pomahamedlznikom.sk)