Q&A

Môžu byť niektoré produkty bánk vnímané ako sporiace, ale pritom nie sú?

Medzi takéto produkty môžeme zaradiť napríklad investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata. Pri týchto produktoch nejde o typické sporenie, ktorého znakom je zhodnotenie peňazí úrokomIde o produkty, kde výplata, toho čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu. Tieto produkty preto nie sú klasickým sporením a nie sú ani chránené Fondom ochrany vkladov. Je nutné však podotknúť, že pri týchto produktoch môžete získať potenciálne vyšší výnos ako pri bežných sporiacich produktoch. Peniaze do fondov môžete vkladať jednorazovo alebo pravidelne a nie sú viazané dobou viazanosti. Pri výbere tohto typu produktov odporúčame najmä u klientov starších ročníkov, aby si nechali dostatočne vysvetliť podmienky sporenia a pred zriadením tohto typu produktu v banke sa o tom poradili so svojimi blízkymi. Výnos pri tomto type produktu závisí od vývoja na finančnom trhu, čiže je neistý.

Na čo si dávať pozor pri výbere sporiaceho účtu?

Pri výbere sporiaceho produktu je najpodstatnejším kritériom výška úroku, preto by ste si mali pozorne v zmluve prečítať podmienky vyplatenia úroku. Pri niektorých sporiacich produktoch je totižto vyplatenie úroku možné až po uplynutí doby viazanosti, ako je tomu napríklad v prípade terminovaných vkladov. Preto, ak by ste sa rozhodli vybrať peňažné prostriedky ešte pred ukončením doby viazanosti, mohli by ste prísť o značný výnos z úroku, pričom tento výber Vám bude bankou spoplatnený. V prípade, že nechcete byť viazaný dobou viazanosti máte na výber iné sporiace produkty, ktoré nie sú takto obmedzené.

Ako si vybrať sporenie?

Banky ponúkajú rôzne sporiace produkty a medzi tie najbežnejšie určite patria terminované vklady, sporiace účty, podielové fondy alebo vkladné knižky, ktoré sú však už na ústupePri výbere sporenia sa zamerajte najmä na to, aké dlhé obdobie si chcete sporiť, respektíve aké obdobie nebudete Vaše peniaze potrebovať. Je to dôležité najmä preto, aby ste si vedeli vhodne zvoliť viazanosť produktu. V zásade platí, že čím dlhšia viazanosť, tým vyšší výnosV prípade dlhodobejšieho sporenia sa odporúča odkladať si zo svojho mesačného príjmu 10%. Pre neočakávané výdavky by ste mali mať k dispozícii rezervu minimálne vo výške troch mesačných platov. Taktiež je pri výbere sporiaceho produktu podstatné, či chcete peniaze do sporenia vložiť jednorazovo, ako je tomu u termínovaných vkladov alebo si budete sporiť postupne, kedy by vhodným produktom mohol byť sporiaci alebo vkladový účet.