Q&A

Nesúhlasím s výškou odkupnej hodnoty poistenia, na koho sa mám obrátiť?

V prvom rade Vám odporúčame kontaktovať dotknutú poisťovňu a požiadať o vysvetlenie výpočtu odkupnej hodnoty poistenia. Ak ste už podali sťažnosť na úrovni poisťovne a nebolo Vám vyhovené, môžete sa obrátiť s podnetom na riešenie sporu priamo Poisťovacieho ombudsmana, http://www.poistovaciombudsman.sk/formular-pre-alternativne-riesenie-sporu, prípadne na Národnú banku Slovenskahttps://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami.

Namietam výšku vyplateného poistného plnenia z titulu poistnej udalosti, na koho sa mám obrátiť?

V prípade, že nie ste spokojný s výškou vyplateného poistného plnenia, máte možnosť sa s námietkami obrátiť priamo na dotknutú poisťovňu a požiadať o objasnenie výpočtu poistného plnenia. Námietky môžete podať na ktorejkoľvek z pobočiek dotknutej poisťovne, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. V prípade, že nie ste spokojný s riešením poistnej udalosti, poisťovne odporúčajú v prvom kroku podať odvolanie, a až v prípade, že nebudete súhlasiť s vyjadrením k podanému odvolaniu, máte nárok podať sťažnosť. S podnetom sa môžete obrátiť aj na Národnú banku Slovenska, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami, prípadne na Poisťovacieho ombudsmana http://www.poistovaciombudsman.sk/, pričom podmienkou začatia alternatívneho riešenia sporu pred Poisťovacím ombudsmanom je podanie sťažnosti v dotknutej poisťovni, ktorá Vaše nároky neuznala.

Mám problém s vyplatením poistného plnenia, ako mám postupovať?

Inštitút ARS SBA nie je kompetentný riešiť poistné spory. Predmetná oblasť spadá pod kompetenciu Slovenskej asociácie poisťovní, Útvaru poisťovacieho ombudsmana, so sídlom Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava, http://www.poistovaciombudsman.sk/ (ďalej len „Poisťovací ombudsman“).