Q&A

Na čo si dať pozor pri používaní internetbankingu v zahraničí?

Ak nevyhnutne potrebujete uskutočniť bankovú operáciu cez internetbanking v zahraničí v žiadnom prípade sa neprihlasujte do nezabezpečenej WiFi siete, pretože tie sú vždy rizikové a potenciálne zneužiteľné. Uprednostnite radšej dátový roaming alebo platené zabezpečené pripojenie na internet v hoteli. Avšak najbezpečnejšie je uhradiť všetky platby cez internetbanking ešte pred cestou do zahraničia.

Ako mám postupovať v prípade, že poukážem platbu na nesprávny účet?

V prípade, že ešte nenastala splatnosť prevodu platby, príkaz k platbe odvolajte. Pokiaľ už splatnosť nastala, pokúste sa kontaktovať banku a požiadajte o storno platby. Banka k tomu pristúpi vtedy, pokiaľ platbu ešte nespracovala. Ak ste zadali neexistujúce číslo účtu, peňažné prostriedky Vám banka poukáže späť na účet, platba nebude zrealizovaná. Za stavu, kedy už bola platba riadne zrealizovaná a peňažné prostriedky boli poukázané na nesprávny účet, požiadajte banku, ktorá účet príjemcu platiteľa vedie, aby Vám poskytla údaje o majiteľovi účtu. Vymáhať peňažné prostriedky môžete v civilnom sporovom konaní.

Ako správne realizovať platbu prevodom?

Platbu bankovým prevodom realizujte vždy s dostatočným časovým predstihom nakoľko prevod medzi bankami, a to nielen tuzemskými, trvá istý čas, pričom samotná rýchlosť prevodu platby je závislá od mnohých faktorov. Preto, aby bola platba včas na účte príjemcu, prevod platby realizujte v čase na to bankou určenom a počas pracovných dní (najlepšie pondelok až štvrtok), nakoľko cez sviatočné dni majú prevodné príkazy odlišné lehoty splatnosti. Ak platbu prevodom zadáte v piatok alebo cez voľné či sviatočné dni, mali by ste počítať s tým, že táto bude na účet príjemcu pripísaná najskôr až v najbližší pracovný deňPred zadaním platby vždy skontrolujte, či zostatok na Vašom účte postačuje na realizáciu Vami zamýšľanej platbyPred potvrdením platby prevodom odkontrolujte správnosť zadaných platobných údajov, najmä číslo bankového účtu príjemcu sumu zadávanej platby, vyhnete sa tým prípadným nezrovnalostiam, či reklamáciám.

Kde a v čom robia užívatelia internetbankingu najčastejšie chyby?

Medzi najčastejšie chyby používateľov internetbankingu možno zaradiť prihlasovanie do systému prostredníctvom verejných sietí a nezabezpečených sietí, voľbu slabého prihlasovacia hesla, roztržitosť a nepozornosť pri zadávaní platieb, najmä čo sa týka účtov príjemcov a sumy zadávanej platby, nedostatočnú časovú rezervu pri zadávaní platby cez internet, poskytovanie prihlasovacích údajov a hesla tretím osobám.

Ako správne zvoliť heslo do internetbankingu?

Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankingu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmena, malé písmená a číselnú kombináciu, zabezpečíte tým, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné. Vaše prihlasovacie údaje nikomu neposielajte ani ich nikomu neoznamujte. Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo do internetbankingu ako používate do iných služieb (e-mail, sociálne siete), dbajte na jeho jedinečnosť. Odolajte pokušeniu použiť mená Vašich blízkych, dátum narodenia, vaše telefónne číslo či názov miesta bydliska. Takto zvolené heslo je síce pohodlné a ľahko zapamätateľné, avšak veľmi ľahko prelomiteľné.

Ako bezpečne nakupovať cez internet?

Ak sa rozhodnete nakupovať cez internet nakupujte vždy výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, tzn., že počítač má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program, ktorý je pravidelne obnovovaný. Ak nemáte počítač zabezpečený týmto spôsobom, do internetbankingu sa na ňom neprihlasujte, pretože prípadný vírus môže získať Vaše prihlasovacie údaje a zneužiť ich. Uvedomte si, že len aktualizovaný softvér chráni Váš počítač a v tomto prípade aj Vaše financie pred najnovšími počítačovými hrozbami. Preto sa do internetbankingu nikdy neprihlasujte na zariadení, u ktorého nemáte dostatočnú mieru istoty, že je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov (napríklad v internetových kaviarňach) a ani prostredníctvom neoverených Wi-Fi sietí. Ak sa už nákupu cez verejnú Wi-Fi sieť nevyhnete, používajte vždy len Vám známe, chránené, zabezpečené a dôveryhodné pripojenie. Takéto pripojenie má pri názve Wi-Fi siete znázornený symbol visacieho zámku. Vyžadujte šifrovanú komunikáciu, dostatočne sa uistite, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Toto si môžete veľmi jednoducho overiť v internetovom prehliadači Vášho počítača (zariadenia na ktorom nakupujete), kde šifrovaná adresa začína v tvare https:// a nešifrovaná adresa začína v tvare http://. Nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka sa radšej vyvarujte, prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do internetbankingu, čím môže útočník prezerať Vaše dáta, ako zostatky na účte, platobné transakcie apod., ako aj všetky Vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte. Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankingu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmená a číselnú kombináciu, aby ste zabezpečili, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné treťou osobou. Overte si dôveryhodnosť internetového obchodníka a nákupy cez internet realizujte vždy cez zabezpečené a autorizované internetové obchody, ktoré majú vybudovanú istú reputáciu a ktorých dôveryhodnosť si môžete overiť z dostupných recenzií prevažne spokojných zákazníkov. Serióznych slovenských internetových obchodníkov môžete rozpoznať napríklad aj podľa certifikátu SAEC, ktorý Vám garantuje, že daný internetový obchodník alebo jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritéria stanovené zákonom a Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC). Okrem kontroly identity prevádzkovateľa platobnej služby si nezabudnite vždy pred potvrdením platby skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä sumu zadávanej platby a zhodnosť menných údajov príjemcu s názvom internetového obchodníka. Pokiaľ sa platobné údaje líšia platbu v nijakom prípade nepotvrdzujte. Taktiež sa vyhýbajte neznámym alebo neserióznym internetovým obchodníkom, pozor si dávajte predovšetkým na čínskych a taiwanských internetových obchodníkov. Citlivé údaje k platobnej karte nikomu neoznamujte, ak po Vás internetový obchodník alebo prevádzkovateľ platobnej služby vyžaduje oznámenie citlivých údajov o Vašej platobnej karte alebo zaslanie Vašich prihlasovacích údajov do internetbankingu zbystrite pozornosť. Rovnako prihlasovacie údaje do internetbankingu nikomu neoznamujte a neposielajte, ani Vašim blízkym alebo rodine. Týmto konaním by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a porušili bezpečnostné predpisy banky. Majte vždy na pamäti, že banka tieto údaje od svojich klientov nikdy nevyžaduje. V prípade, že takúto e-mailovú správu alebo SMS správu dostanete, ignorujte ju a bezodkladne oznámte túto skutočnosť Vašej banke. Po ukončení práce s internetbankingom sa vždy odhláste a ak ste do systému prihlásený nenechávajte ho mimo Vášho dozoru.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že na bankomate je pripevnené neobvyklé zariadenie?

Takýto bankomat nepoužívajte a bezodkladne kontaktujte banku a prevádzkovateľa bankomatu, telefónne číslo na tieto spoločnosti býva spravidla uvedené priamo na bankomate.

 

Ako mám postupovať, ak mi bankomat nevydá požadovanú peňažnú hotovosť alebo platobnú kartu?

Ak Vám bankomat nevydá platobnú kartu, či požadovanú peňažnú hotovosť od bankomatu neodchádzajte, ale bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomte banku a rovnako tak spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie daného bankomatu. Pre výber hotovosti si vždy vyberajte bankomaty na frekventovaných miestach napríklad v nákupných centrách.

Ako bezpečne vyberať peniaze z bankomatu?

Ak vyberáte peňažnú hotovosť z bankomatu dbajte na bezpečné zadávanie PIN kódu zakrytím klávesnice. Po výbere hotovosti z bankomatu počkajte kým Vám bankomat vydá platobnú kartu, požadovanú hotovosť a doklad o výbere.

Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie?

Pokiaľ zaznamenáte akékoľvek podozrivé či Vami neautorizované transakcie z bežného účtu alebo platobnej karty, bezodkladne o tom upovedomte banku a podajte písomnú reklamáciu. Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na Vašom účte alebo kreditnej karte aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na Vašom účte či kreditnej karte.

Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie?

Bezodkladne telefonicky kontaktujte banku (na číslo kontaktného centra alebo infolinku), ktorá Vám platobnú kartu vydala. Oznámte banke danú skutočnosť a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. Mali by ste vedieť, že ku zneužitiu platobnej karty dochádza behom prvých pár minút po jej získaní. Kontaktné číslo na banku si preto uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Ak by Vám súčasne s platobnou kartou bola odcudzený aj mobilný telefón oznámte krádež platobnej karty v najbližšej pobočke banky.

Čo ak dôjde k strate alebo odcudzeniu platobnej karty?

Bezodkladne telefonicky kontaktujte banku (na číslo kontaktného centra alebo infolinku), ktorá Vám platobnú kartu vydala. Oznámte banke danú skutočnosť a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. Mali by ste vedieť, že ku zneužitiu platobnej karty dochádza behom prvých pár minút po jej získaní. Kontaktné číslo na banku si preto uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Ak by Vám súčasne s platobnou kartou bola odcudzený aj mobilný telefón oznámte krádež platobnej karty v najbližšej pobočke banky.

Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou?

Debetná platobná karta je karta vydaná k bežnému účtu klienta a slúži na čerpanie vlastných prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov klienta, prípadne prostriedkov z povoleného prečerpania. Kreditná karta je kombináciou medzinárodnej platobnej karty a rýchleho úveru so zmluvne dohodnutým úverovým rámcom, ktorý je možné jeho splácaním opakovane čerpať, aj bez úrokov, ak klient dodrží stanovené podmienky.

Aké platobné karty najčastejšie banky ponúkajú klientom?

Medzi najčastejšie ponúkané karty patrí (a) debetná platobná karta vydáva sa k bežnému účtu, pričom peňažné prostriedky je možné čerpať len do výšky disponibilného zostatku, pokiaľ nemáte zriadené povolené prečerpanie na účte. Vtedy Vám banka povolí ísť na účte do výšky nastaveného limitu do mínusu. Pri platbe touto kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používate iba vlastné peniaze. Ak sa však rozhodnete využiť možnosti povoleného prečerpania, vtedy disponujete peniazmi banky, za ktoré si banka účtuje úrok. O výške úrokovej sadzby sa informujte pred žiadosťou o tento bankový produkt priamo v banke, (b) kreditná platobná karta je platobná karta s vopred schváleným úverovým rámcom. Pri tomto druhu platobnej karty nedisponujete s vlastnými financiami, ale využívate peňažné prostriedky banky v podobe úveru. Na rozdiel od debetnej platobnej karty nie je viazaná na bežný účet. Kreditnou platobnou kartou môžete platiť v kamenných obchodoch ako aj u internetových obchodníkov. Pri kreditnej platobnej karte je stanovená povinná mesačná splátka úveru a v prípade, že túto splatíte v stanovenom termíne banka si žiadne úroky neúčtuje. Úver môžete čerpať počas istého obdobia bezúročne, väčšinou to býva 30 až 50 dní, (c) predplatená platobná karta je nabitá určitou sumou a je možné ju využiť ako darčekovú platobnú kartu, alebo môže slúžiť ako náhrada hotovosti, čo ocenia najmä rodičia v prípade vreckového u detí pretože im umožňuje mať výdavky neustále pod kontrolou, (d) charge karta je forma kreditnej karty s tým rozdielom, že úver respektíve vyčerpané peňažné prostriedky nemôžete splácať postupne, pretože sú splatné vcelku a do konkrétneho dňa v mesiaci.

Ako bezpečne zaobchádzať s platobnou kartou?

Dbajte na to, aby ste platobnú kartu uchovávali v obale na to určenom alebo v peňaženke, aby sa táto mechanicky nepoškodila alebo nezmagnetizovala, čo môže následne spôsobiť problémy pri platení. Pri platbe platobnou kartou nepúšťajte ju z ruky ani z Vášho dohľadu, ako sa to veľmi často stáva najmä pri platbách v reštauráciách a vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu realizujte.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že sa niekto pri platení platobnou kartou snaží odpozorovať môj PIN kód?

V platobnej transakcii nepokračujte do času, kým si nezaistíte diskrétnu vzdialenosť a možnosť bezpečného zadania PIN kódu. Pokiaľ túto skutočnosť zistíte až v čase realizácie platobnej transakcie venujte v nasledujúcich minútach zvýšenú pozornosť transakciám na platobnej karte. Každú neobvyklú platobnú transakciu bezodkladne oznámte banke.

Ako bezpečne používať platobnú kartu?

PIN kód k Vašej karte nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si ho nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky. Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup v kamennom obchode platobnou kartou, PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu, aby nebola viditeľná Vami zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám. Ak platíte bezkontaktnou platobnou kartou PIN kód nezadávate, platobnú kartu po výzve obchodníka osobne priložte k platobnému terminálu a počkajte na signál o prevode platby. V oboch prípadoch vždy pred potvrdením platby skontrolujte správnosť údajov na platobnom termináli, najmä výšku platenej čiastky. Je potrebné si uvedomiť, že zadaním PIN kódu alebo priložením karty potvrdzujete správnosť účtovanej čiastky, čo má vplyv aj na výsledok prípadného reklamačného konania v banke. Po vykonanej platbe sa vždy uistite, že Vám obchodník vrátil platobnú kartu a vydal potvrdenku o zaplatení z platobného terminálu ako aj doklad z registračnej pokladnice. Následne skontrolujte správnosť platobných údajov. Ak Vám obchodník bezdôvodne zadržal platobnú kartu, požiadajte obchodníka o vydanie písomného potvrdenia o tejto skutočnosti, ktoré by malo obsahovať základné údaje o zadržanej platobnej karte, najmä číslo platobnej karty, kto a kedy (časové a dátumové vymedzenie) Vám platobnú kartu zadržal.