Kedy začať so sporením pre dieťa?

12/07/2021

Možno sa zamýšľate nad tým, ako zabezpečiť dieťa na budúcnosť. Rady kedy začať so sporením, aké formy sporenia zvoliť a na čo si pri výbere sporenia dať pozor poskytla JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie

Kedy by ste mali začať  so sporením pre dieťa?

Pri deťoch platí, že čím skôr začnete sporiť na ich budúcnosť, tým lepšie ich pripravíte nielen do života, ale aj na štúdium. Práve štúdium je jedným z hlavných dôvodov, prečo dieťaťu začať sporiť čo najskôr, keďže ide o investíciu, na ktorú je potrebné sa pripravovať dlhodobo. Najideálnejší čas na založenie sporenia pre deti je už po narodení dieťaťa.

Ako nastaviť výšku sporenia?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že podstatná je pravidelnosť a v tomto smere je dôležité už pri výbere sporiaceho produktu mať ujasnené nielen ciele sporenia, ale aj jeho časový horizont. Suma vkladu na sporenie závisí od vášho rodinného rozpočtu. Je lepšie si nastaviť vkladovú sumu na sporenie v rozumnej miere a s prihliadnutím na váš rodinný rozpočet. To znamená v takej miere, v akej ste schopní vklad na sporenie pravidelne realizovať, a to aj v prípade nepredvídaných udalostí. Určite by to nemala byť  suma,  ktorú nebudete vedieť pravidelne na sporenie vkladať. Treba si uvedomiť, že aj z pravidelne odloženej minimálnej sumy, môže po čase vzniknúť slušná finančná rezerva.

Ako zabezpečiť pravidelnosť v sporení?

Aby ste na pravidelnosť vkladu na sporenie nezabudli, odporúčam nastaviť si trvalý príkaz na príslušnú sumu s termínom splatnosti hneď po výplate. Tak budete mať istotu, že na sporenie nezabudnete a zároveň peniaze určené na sporenie neminiete.

Podľa čoho si vybrať sporenie?

V prvom rade je potrebné si ujasniť cieľ sporenia, to znamená, čo chcete sporením dosiahnuť od čoho sa potom bude odvíjať nielen suma, ktorú chcete našetriť, ale aj časový horizont, teda po aký dlhý čas plánujete peniaze zhodnocovať a po akom čase si ich budete chcieť vybrať. Horizont, čiže obdobie ako dlho plánujete investovať, môže byť individuálny a je potrebné si ho vopred premyslieť, keďže práve od neho závisí výber a nastavenie sporiaceho či investičného produktu.

Aké sporiace produkty pre deti možno využiť?

Na trhu existuje množstvo rôznych sporiacich produktov prostredníctvom ktorých možno sporiť deťom, napríklad sporiace programy a účty pre deti, sporenie do podielových fondov či stavebné sporenie. Produkty je možné ľubovoľne kombinovať, napríklad rozložiť si peňažné prostriedky do viacerých produktov podľa časového horizontu, dlhodobého a krátkodobého.

Na čo si dať pozor pri výbere sporiaceho produktu pre deti?  

Na výber sporenia je vhodné si ponechať dostatočný čas, aby ste vedeli jednotlivé ponuky sporiacich produktov dôkladne porovnať. Zamerajte sa najmä na výšku úroku, ktorá pri výbere sporiaceho produktu zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je potrebné porovnávať nielen číselné vyjadrenie úroku, to znamená percentuálnu sadzbu, ale aj to, za aké časové obdobie úrok banka pripíše. Potom odporúčam porovnať poplatky a výpovednú lehotu. Niektoré sporiace produkty, ako napríklad, termínované vklady sú viazané na stanovené obdobie. A v prípade, že si vklad vyberiete pred lehotou viazanosti môžete prísť o úrok pričom takýto predčasný výber býva spoplatnený.

Aký má výzvam sporenie pre dieťa?

Okrem finančného zabezpečenia dieťaťa je sporenie  na budúcnosť dieťaťa dobrým príkladom ako u dieťaťa vybudovať základy finančnej gramotnosti. Ak dieťa vidí, že sa v rodine hovorí o peniazoch a plánujú sa výdavky, je to základ prevencie ako predchádzať budúcim finančným problémom u detí. Tu je nesmierne dôležitá úloha rodiča, ktorý môže na príklade dieťaťu vysvetliť, že ak si odloží peniaze, ktoré dostane darom pri nejakej príležitosti, za určitý čas si môže nasporiť na finančne nákladnejšiu vec, po ktorej túži.