Splatnosť, termín splatnosti splátky úveru

22/05/2022