V akom režime sú bankové účty počas dedičského konania?

Vedenie účtu je odo dňa jeho blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania bez poplatku. V prípade, že bola k účtu vydaná platobná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zrušíPeniaze na účte sa počas blokácie účtu ďalej úročialen s nimi nie je možné až do právoplatného skončenia dedičského konania narábaťs výnimkou súhlasu súdu alebo notára povereného prejednaním dedičstva. Obdobne to platí napríklad aj v prípade viazaných vkladových produktov.