Sú povolením odkladu splácania úveru dotknuté práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie zo spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti z tejto zmluvy tým nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa nevyžaduje.