Nesúhlasím s výškou odkupnej hodnoty poistenia, na koho sa mám obrátiť?

V prvom rade Vám odporúčame kontaktovať dotknutú poisťovňu a požiadať o vysvetlenie výpočtu odkupnej hodnoty poistenia. Ak ste už podali sťažnosť na úrovni poisťovne a nebolo Vám vyhovené, môžete sa obrátiť s podnetom na riešenie sporu priamo Poisťovacieho ombudsmana, http://www.poistovaciombudsman.sk/formular-pre-alternativne-riesenie-sporu, prípadne na Národnú banku Slovenskahttps://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami.