Nemôžete vyhlásením konkurzu disponovať s Vašim účtom?

Požiadajte povereného správcu konkurznej podstaty, aby navštívil ktorúkoľvek pobočku banky, v ktorej máte zriadený účet a na základe súdneho rozhodnutia, ktorým bol ustanoveným za správcu konkurznej podstaty požiadal o zriadenie dispozície k danému účtu.