Nastávajú účinky omeškania povolením odkladu splácania úveru ?

Nie, povolením odkladu splácania úveru nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka.