Na akú inštitúciu sa obrátiť v prípade inštitútu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi?

Inštitút ARS SBA nie je kompetentný riešiť otázky zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi formou tzv. osobného bankrotu (malý konkurz a oddlženie). V prípade, že máte záujem využiť inštitút osobného bankrotu, kontaktujte príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk (ďalej „CPP“) podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objednajte na konzultáciu. Zamestnanci CPP Vám poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu Vám vyplniť formulár žiadosti, nakoľko až vyplnením predpísaného formuláru sa začína konanie pred CPP. Podrobnosti o osobnom bankrote nájdete tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-OB-02_2017.pdf.