Na ako dlho môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

O odloženie splácania úveru možno požiadať až o 9 mesiacov, pričom v prípade lízingového predaja môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadania o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na dobu 6 mesiacov.