Môžu byť niektoré produkty bánk vnímané ako sporiace, ale pritom nie sú?

Medzi takéto produkty môžeme zaradiť napríklad investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata. Pri týchto produktoch nejde o typické sporenie, ktorého znakom je zhodnotenie peňazí úrokomIde o produkty, kde výplata, toho čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu. Tieto produkty preto nie sú klasickým sporením a nie sú ani chránené Fondom ochrany vkladov. Je nutné však podotknúť, že pri týchto produktoch môžete získať potenciálne vyšší výnos ako pri bežných sporiacich produktoch. Peniaze do fondov môžete vkladať jednorazovo alebo pravidelne a nie sú viazané dobou viazanosti. Pri výbere tohto typu produktov odporúčame najmä u klientov starších ročníkov, aby si nechali dostatočne vysvetliť podmienky sporenia a pred zriadením tohto typu produktu v banke sa o tom poradili so svojimi blízkymi. Výnos pri tomto type produktu závisí od vývoja na finančnom trhu, čiže je neistý.