Môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru opakovane ?

Nie, spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.