Môže odklad splácania úveru ovplyvniť možnosť čerpania úveru v budúcnosti ?

Nie, povolený odklad nesmie brániť spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.