Môže dlžník začať splácať úver počas obdobia odkladu splácania úveru ?

Áno, povolený odklad splácania úveru nesmie brániť dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať. Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splácania úveru. Oznámenie musí okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splácania úveru obsahovať aj číslo spotrebiteľskej zmluvy ku ktorej sa tento odklad vzťahuje.