Menia sa pravidlá legislatívneho odkladu splátok od 01. júla 2021?

Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla 2021 bez zmeny.

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú od apríla minulého roka v platnosti ustanovenia Lex corona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát o odklad splátok úveru na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov.

Podľa usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), odklad splátok úverov realizovaný do 31. marca 2021, nemal negatívny príznak v úverovom registri. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť európskych pravidiel skončila 31. marca 2021, banky majú od 1. apríla povinnosť posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver. To znamená, že odklad splátok realizovaný v zmysle príslušných ustanovení Lex corona, bude mať negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta.