Mám problém s vyplatením poistného plnenia, ako mám postupovať?

Inštitút ARS SBA nie je kompetentný riešiť poistné spory. Predmetná oblasť spadá pod kompetenciu Slovenskej asociácie poisťovní, Útvaru poisťovacieho ombudsmana, so sídlom Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava, http://www.poistovaciombudsman.sk/ (ďalej len „Poisťovací ombudsman“).