Ktorých úverov sa odklad netýka?

Odklad splácania úverov sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní na účte.