Ktorý súd zodpovedá za exekučnú agendu?

Na vybavovanie exekučnej agendy pre celé územie Slovenskej republiky je s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica.