Kto vykonáva dohľad na dodržiavaním opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru ?

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení v oblasti odkladá splácania úveru vykonáva Národná banka Slovenka.