Kedy sa využíva inštitút odkladu splátok úveru?

Odklad splátok sa zaraďuje medzi najčastejšie využívané riešenie pri neschopnosti splácať záväzky najmä v prípadoch straty zamestnania, zníženia príjmov, dlhodobej práceneschopnosti atď. Vždy je potrebné banke predložiť doklad o ťaživej životnej situácii. Na čas môže byť pre Vás možným riešením odklad splátok istiny, kedy platíte banke len úroky alebo celkový odklad splátok najčastejšie po dobu troch až šiestich mesiacov. Počas odkladového obdobia by ste sa mali snažiť vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu, nakoľko po období odkladu nastupuje obdobie splácania. Po odklade splátok je možné predĺžiť lehotu splácania o dobu odkladu splátok, prípadne zvýšiť mesačnú splátku, tak aby neuhradené splátky odkladu boli uhradené dodatočne. Preto by ste mali vedieť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie.