Kedy môže spotrebiteľ požiadať o odklad splácania úveru ?

Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splácania úveru počnúc dňom 9. apríla 2020 kedykoľvek počas obdobia pandémie.