Kedy banka vyžaduje ručiteľa pri pôžičke?

Banky zväčša vyžadujú ručiteľa, v prípadoch, kedy žiadateľ žiada o vyšší úver a má nedostatočnú bonitu. Banky si preverujú bonitu a schopnosť splácať nielen u žiadateľa o úveru, ale aj u možného ručiteľa. Každá banka si pritom stanovuje presné podmienky, podľa ktorých sa môže človek stať ručiteľom pri pôžičke. Ručiteľ je vlastne ten, kto sa zaviaže banke splácať pôžičku za dlžníka v prípade, že by ju dlžník sám nesplácal alebo by pôžičku nebol schopný riadne a včas splácať. Ručenie je teda forma zabezpečenia záväzku. Pred vstupom do ručiteľského záväzku si vždy dôkladne zvážte všetky možné právne dopady.