Kde nájde spotrebiteľ žiadosť o odklad splácania úveru ?

Na webovom sídle alebo v prevádzkových priestoroch finančnej inštitúcie.