Kde a v čom robia užívatelia internetbankingu najčastejšie chyby?

Medzi najčastejšie chyby používateľov internetbankingu možno zaradiť prihlasovanie do systému prostredníctvom verejných sietí a nezabezpečených sietí, voľbu slabého prihlasovacia hesla, roztržitosť a nepozornosť pri zadávaní platieb, najmä čo sa týka účtov príjemcov a sumy zadávanej platby, nedostatočnú časovú rezervu pri zadávaní platby cez internet, poskytovanie prihlasovacích údajov a hesla tretím osobám.