Je povolený odklad splácania úveru považovaný za omeškanie ?

Niesplátka úveru odložená v súlade s ust. § 30b Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (úverového registra) nepovažuje za omeškanú.