Je potrebná z dôvodu povoleného odkladu splácania úveru zmena spotrebiteľskej zmluvy ?

Nie, povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť k nej dodatok.